alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT PETHAK

SERAT PETHAK


Dandanggula 01. Aturipun pathak mring Jeng nabi lah Jeng Gusti Ngisa Rohullah pamriksa kula waune neraka kathahipun pitung pangkat sedayaneki warna siksana ing tundha pitu pangkate nginggil Ian ngandhap enggangipun lawan sangangatus warsi inginggil ntiwah ingandhap. Asmarandana 01. Kasmaran pathak miyarsi ing suwara lawat-lawat mangkana pamiyarsane sira pathak aneng neraka ujare ingkang suwara. Dandanggula 01. …

Continue reading