alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT PIWULANG WASITA MULYA

SERAT PIWULANG WASITA MULYA


 PUPUH I  DHANDHANGGULA [1] Rarasing tyas  lir sarkara manik, dènirarsa  murwèng srining raras, masalah ing rahsa rêke, atmaning tyas ginilut, mêmalatsih berkahing gusti, supadya tumulara, tiruèng pra luhur, têtuladhaning utama, utamane ngaurip anèng dumadi, dumadining widada. Kang ginusthi tuladhaning nguni, Sri Sudibya Maha Binathara, ing Surakarta prajane, jêjuluk Jêng Sinuhun, waliyullah yasèng Cêmani, …

Continue reading