alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT RASA JATI

SERAT RASA JATI


  LUKITANING RASA JATI Rasa sejati pinangkanipun saking Gusti Allah. Tanpa rasa sejati, manungsa boten leres wonten ngarsaning Pangeran. PUPUH I ASMARANDANA 01 Rasa sejatinya jalmi, kanggonan rasaning Allah,sejati temen tegese,manungsa ingkang kanggonan, mring temennya Pangeran,darbe rasa jatinipun, marma Allah temen pyambak. 02 Wateknya rasa sejati, kalangen mring katemenan, sengsem mring kanyataane, den pilalah lara …

Continue reading