alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT REREPEN

SERAT REREPEN


Karanganipun R.Ng. Ronggowarsita, Kliwon Pujangga Karaton Surakarta. G A M B U H 01 Barkate bumi mamprung, hardaning wong sangsaya andarung, datan kena tinatahan malah dadi ambyuk samya ambeg liwung, kadya wus karsaning Manon.ά 03 Ubale pakarti dur, sinirep ing puja ora mundur, kang pangajar pra sastraarja talak kardi, agama lebur kasingkur, ora paja dadi …

Continue reading