alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT SABDA JATI PURWA MAHUGENA

SERAT SABDA JATI PURWA MAHUGENA


  Anggitanipun Kanjeng Pangeran Pakubuwono V Dhandhanggula — 01 — Sowaningsun kabeh putu mami, Amung nyandi kersaning Pangeran, Paring susuluh jatine, Mudhune ponang Wahyu, Lenga Tala yekti anganti, Sarampunge ing karya kadangira iku, Rakanta Sidikwiruna, Ingkang nuju ngestreni putranta kaki, Kang ana Surabaia. — 02 — Wruhanira kadangira mangkin, Gendrasari jejuluke uga, Sri Makutha Anom …

Continue reading