alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT SAPALA

SERAT SAPALA


Punika Serat Sapala Kawujudanipun Saperangan Ringgit Madya ing Surakarta Bageyan 1 : Simpingan Tengen Gandarwa RAJA KARAWU. Narendra ing Parswasta, sumitranipun Prabu Kusumawicitra. Kawujudanipun: Dedeg ageng inggil kados Bima, praupan gusen kados Dasamuka, mawi topong kethu Karna, ngore rikma gimbal dumugi wadidang, mawi acecawet kampuh poleng, tanpa pancanaka. Punika ringgit Madya Yasan MN IV. Prabu …

Continue reading