alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT SASMITA RASA

SERAT SASMITA RASA


SERAT SASMITA RASA Tegesipun : Pralambanging rasa, medharaken ébah osiking pangraos ingkang badhé mahanani begja cilakaning manungsa, tumraping lalampahan, titikanipun para bijaksana ing cipta sasmita, duking jaman kina. Winangun gita ing Surakarta Warsa cinondo sangkala : Ngesthi Gati Slira Ngudi (1858) 2e DRUK UITCEVERIJ EN BOEKHANDEL SROOMDRUKKERIJ “DE BLIKSEM” SOLO 1927 Kasalin saking aksara Jawa …

Continue reading