alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT TAMBANG PRANA

SERAT TAMBANG PRANA


Pupuh I DHANDHANGGULA Kadyangganing bremara dera mrih, kusumarsa marwaseng sarkara, datansah ing pangingsepe, nusup manuksmeng taru, tarabing ron mardapa minging, mangkana isthanira, sadpada deranggung, tumiling ngliling salaga, nanging patra-patrape saengga mingit, saliring sarilata. Temah susah pasemoning kapti, kapiteng tyas myat puspitotama, taman kemba pangudine, saking kawekenipun, pepuntone mung ngalinteri, neng tawang mudhar swara, brengengeng maladkung, …

Continue reading