alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT WASKITHANING NALA

SERAT WASKITHANING NALA


  DHANDHANGGULA Kanag winarni sekar dhandhang gendhis, amurwani mardhawaning gita, den samaring semuning reh, pan darganireng kalbu, jinurunga marang sasami, Surtinya weh kaharsan, ya mring weka jalu, winor ing warah weruha, jatineng reh den samya pralebdeng westhi, ya rane waskitha. Ing dununge kawruh ala becik, nadyan silih wus samya widagda, gegurua saranane, ribet lamun tan …

Continue reading