alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT WEDHAPRADANGGA

SERAT WEDHAPRADANGGA


  Riwayat wiyosipun gamelan, badhaya, lan gendhing Serat Wedhapradangga seratanipun Raden Tumenggung (RT) Warsadiningirat aslinipun wujud buku nenem jilid kaserat ngangge aksara Jawi carik. Warsadiningrat punika salah satunggaling empu karawitan ingkang sanget misuwur wonten ing Karaton Surakarta Hadiningrat. Tembung Wedhapradangga makaten kados sampun kaprah wonten ing jagating karawitan. Serat Wedhapradangga hangewrat bab-bab ingkang magepokan kaliyan …

Continue reading