alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT WEDHARAGA

SERAT WEDHARAGA


Pupuh Gambuh Mangkene patrapipun Wiwit anem amandenga laku Ngengurangi pangan turu sawatawis Amekak hawa nepsu Dhasarana andhap asor. Akanthi awas emut Aja tingal weweka ing kalbu Mituhua wewaruh kang makolehi Den taberi anggeguru, aja isin tetakon. Wong amarsudi kaweruh Tetirona ing reh kang rahayu Aja kesed sungkanan sabarang kardi Sakadare anggenipun Nimpeni kagunganing wong. Tinimbang …

Continue reading