alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT WEDHATAMA

SERAT WEDHATAMA


  Karya : Mangkunegara IV PUPUH I P A N G K U R 01 Mingkar-mingkuring ukara, akarana karenan mardi siwi, sinawung resmining kidung, sinuba sinukarta, mrih kretarta pakartining ilmu luhung,kang tumrap ing tanah Jawa, agama ageming aji. 02 Jinejer ing Weddhatama, mrih tan kemba kembenganing pambudi,mangka nadyan tuwa pikun, yen tan mikani rasa, yekti sepi sepa lir sepah asamun,samasane pakumpulan, gonyak-ganyuk …

Advertisements

Continue reading