alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT WEWADINING RASA

BAB XV. TEGESE LAHIR KARO BATIN


Wong utawa bocah asring takon mangkene : GUSTI ALLAH PANGGONANE ANA ING NGENDI ? Wong takong mangkono wis samesthine, ora kena diluputake, marga thukule saka kepingin ngerti. Kang ora luput : SABABING TAKON. Nanging SURASANING PATAKON luput. Yen takone wis luput, sanajan dipikir-pikira, wangsulane ya melu luput, marga wangsulan iku adate mung manut pitakon. Dadi …

Continue reading

BAB XIV. TERANG GAMBLANGE KANG ARAN DIRI


a. BAB WUJUD ANYAR, ya wujud daden-daden, utowa momoran. Pulas kuning diwori pulas biru, mujudake pulas ijo. Maune ora ana pulas ijo. Kang ana : kuning lan biru. Bareng warna kuning lan biru diwor, nganakake : pulas ijo. Warna ijo pepindhane wujud anyar, ya wujud daden-daden, utawa wujud momoran. Dene warna kuning lan biru iku …

Continue reading

BAB XIII. BAB PANGILON LAN AYANG-AYANGAN


Ingsun, ya kahanan kang sajati. Sajatine ora ana kahanan maneh, mung INGSUN kang ana. Kahanan jati kagungan sipat. Sipating kahanan jati, yen ginelar, tanpa wates jinise lan wilangane. Gelaraning sipat, uga ka-aranan ayang-ayangan. Endi ta : ayang-ayangane? Endi ta : pangilone? Kang diarani ayang-ayangane, yaiku SALIRING SAHIR KABIR. Dene pangilone, iku cekake : mung Pangeran …

Continue reading