alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT WEWULANG

SERAT WEWULANG


SERAT WEWULANG   Pupuh I dhandhanggula // [1] Wontên pasal mangke kang winarni / caritane sujalma utama / kang wus akèh luwangane / mêmulang anak putu / dèn anggèa kang wuri-wuri / padha sira rungokna / ing pitutur ingsun / lêlèjême wong sujana / lan wong wirya wiwitan lara prihatin / amatèkakên raga // // …

Continue reading

SERAT WEWULANG


SERAT WEWULANG Pengarang : anonim PUPUH I DHANDHANGGULA 1. [1] Wotén pasal mangke kang winarni/ caritane sujalma utama/ kang wus akéh luwangane/ mémulang anak putu/ dén anggéa kang wuri-wuri/ padha sira rungokna/ ing pitutur ingsun/ éléjéme wong sujana/ lan wong wirya wiwitan lara prihatin/ amatékaken raga// Terdapat pasal yang menyampaikan/ cerita manusia utama/ yang telah …

Continue reading