alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT WULANGREH

SERAT WULANGREH


        Yasa Dalem : Sri Susuhunan Pakubuwana IV PUPUH I DHANDHANGGULA 01 Pamedare wasitaning ati, ujumantaka aniru Pujangga, dahat muda ing batine. Nanging kedah ginunggung, datan wruh yen akeh ngesemi, ameksa angrumpaka, basa kang kalantur, turur kang katula-tula, tinalaten rinuruh kalawan ririh, mrih padanging sasmita. 02 Sasmitaning ngaurip puniki, mapan ewuh yen …

Continue reading