alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SULUK BAYAN MAOT

SULUK BAYAN MAOT


Anggitan-dalem Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhan Pakubuwana kaping III. Sekar Megatruh : 8 / pada Dema awas amengku kraton linuhung ing nguni kitab pethik Bayan Maot kang winuwus wewarahe  bener becek carita samya ning Maot. Manlasara ngilman mut abadanipun tegese  wong kang tan dadi ya ngilmune uwong ngiku mati donya prapteng ngakir iku samya den waspados. …

Continue reading