alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SULUK DHUDHA

SULUK DHUDHA


Suluk Dhudha ingkang tanpa sekar punika anggitan-dalem Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan Pakubuwana kaping IV. Panganggit-dalem sawek jumeneng Kangjeng Gusti / Pangeran Adipati Anom.  Ngendi gone wong lanang ingkang ngutami, kakang Dhudha sun atokon marang sira ? Gudhe pandhak, nagarane ing Kuranji; urip ingsun nora lawan apa-apa. Puspa ranu patine maring bujongga, pudhak jengkar patihe Arjunasasra; …

Continue reading