Category Archives: SULUK KADRESAN

SULUK KADRESAN


Karya Sunan Bonang

1.
………………….
La ilaha puniku
amot isbat kalawan nafi
jatine ana ora
iku tegesipun
Paneran asipat ora
in orane sampun awit ananeki
ananeku nakirah.

2.
Nafi nakirah lan nafi jinis
mapan iku jinisin Paneran
kan nafi naten isbate
nafi lan isbat iku
nora pisah pan ora tungil
nafi kalawan isbat
nafi karonipun.

3.
Nafi roro winaleran
denin illa karone tan kena manjin
marin lapal illa ‘llah
hih ra Wujil kawruhana malih
kan isbat iku reke den-nata
atuduh marih musbate
dalil kalawan madlul
iku reke saminireki
inkan lapal illa ‘llah
musbat aranipun
mutlak iku isimullah
tan kena liyanena Paneran kalih
anin lapal illa ‘llah.

4.
Panreneninsun inuni
in wretanira sah mulya
anataken in jatine
tafsirin nafi isbat
kan satuhune nora
nafi jinis aranipun
kapindo nafi nakirah.

5.
Tegesin kan nafi jinis
sajati-jatinin ora
mapan tan ana anane
tegesin nafi nakirah
ana lawan pinurba
arane (r. anane) kalawan tuduh
iku jatinin nakirah.

6.
Kan ibarat nafi jinis
atuduh in dawakira
mapan tan-ana deweke
yogya sama nawruhana
denin basa nakirah
nora mojud nora ma’dum
pan tan kena winicara.

7.
Anin ta malih sireki
sampun ora amicara
in roro iku arahe
iku inaranan ora
jen tan anaa pisan
iku inaranan suwun
leyep datanpa temahan.

8.
Sakatahin dumadi
inaran nafi nakirah
atuduh anane dewek
pan dudu anane dawak
nafi jinis inaran
tan ana amamadeku
lawan sifatin paneran.

9.
Karone iku pan nafi
kalawan tegesin illa
illa iku wawalere
nafi jinis lan nakirah
wiwinalera illa
nafi roro aywa kumpul
lan isëbatin paneran.

10.
Yen tan awalera malih
nafi roro lan isebat
yakti akumpul karone
karane sinelan illa
tanpa weh yan awora
tegesin illa ‘llah iku
yen isbat kalamiyah.

11.
Tegesin mahiyah teki
isbatena balaka
narani arane dewek
lan isbat ma’arifat
anen anane dawak
sampune ujar puniku
aniri Paneran kan ana.

12.
Wonten kapangih in tulis
lamon roro sifatin yan
sampun tan wikan tatane
tuhu sifatin paneran
nafi lawan isebat
sakin kitabilirumuj (?)
Paneran asifat nora.

13.
Sifatin yan nafineki
nora johar nora ‘aral
mapan tan ana makame
ananin yan tanpa zaman
iku kan aran ora
nafi jinis aranipun
dudu paneran kan ana.

14.
Kan aran nafi hakiki
masasiku in paneran
johar ‘aral makam reke
zaman kan inaran ora
rehe anin Paneran
sin anorakena kufur
iku in patan madahab.

15.
Isbatin yan hakiki
iku sifat subutiyah
hayun alimun sakehe
masasiku in paneran
kan ajal la wan abad
ananin asiya iku
sabab manka kanataan.

16.
Mankana ananireki
inaran wujud aba’ad
sakin Paneran anane
oranira pan saki(n) yan
tan anen dawakira
tegesin aba’ad iku
denih ana lawan ora.

17.
Mankana kan nafi jinis
tan kinaranan aba’ad
denin tan ana anane
kunen anane Paneran
dudu wujud aba’ad
tan aba’ad ananeku
tan kaworan denin ora.

18.
Mankana ananireki
dudu nafi tan islbat
karone iku deweke
yogya sama nawruhana
denin basa nakirah
nora mojud nora ma’dum
pan tan kena winicara.

19.
Arin ta malih sireki
sampun ora amicara
in roro iku arahe
lamon wasilin wicara
ananin kan nakirah
ananin yan mahaluhür
iku arah kan sampurna.

20.
Sampun ta sira misingih.
mapan iku sabdanin yan
den-wikan in patitise
kapin kalih ananira
tan anen dawakira
dati ra dawak pan suwun
sapisan-pisan tan ana.

21.
Mapan kajatinireki
anane pada lan ora
pan pakone kan agawe
duk pinasiliyan tinal
ya ta iku kuwasa
aninali lan andulu
katon kan aduwe tinal.

22.
Sakatahin kan dumadi
muhal yan anaa dawak
badane lawan nawane
iku minanka paesan
in sifat jamalullah
batinih manusya iku
mapan kinarya tuladan.

23.
Ujare kan aninali
ki Jaed in dalem griya
norana won lanari reke
anen ki Jaed kan ana
ujare kan tuminal
saderah paninalipun
dudu ki Jaed kan ora.

24.
Karane paninal iki
kan ora lan anakirah
lanan mubaham arane
dudu satuhunin lanan
inkan lanan mahiyat
anin ki Jaed kadulu
mapan lanan ma’arifat.

…………………………
…………………………
…………………………

27.
Uni insun aninali
in wayane ki ki dalan
duk Darmawansa akonkon
in Kresna marin Nastina
kinen anjabel pura
Korawa sata tan pasun
suka pnjahen payudan.

28.
Pacehnisun aninali
in polahe san awayan
sakehe anane dewek
kan akon lan kan winekas
kan paranin konkonan
datan lyana kan kadulu
anin ujare ki dalan.

29.
Pan tan ana bedaneki
kan amujya lan pamujya
karone anane dewek
pan tan kena pisahena
ananin saniskara
in manke lawan in danu
ya ananin kan in kuna.

30.
Inkan rasa aninali
dipun sami amicara
kalingihana yaktine
takenakena den-nata
sampun amuhuri warta
den-wikan in wuwusipun
aja sira nankah-anka(h).

31.
Anin ta malih sireki
sampun korup in wilapa
kewala iku dumahwe
animbalaken carita-
nira kan mahamulya
arsa analini pupuh
atëmban asmaradana.

32.
Mankana inkan anulis
anama Ibraismara
kaya inugun polahe
datan anlirin kainan
kadi edan inumbar
kan ora-ora den-wuwus
saya nlayuh brantininwan.

33.
Cumantaka milwen nawi
suka cacaden in para
denin wan kaya aname
marmanya anapus gita
denin anrena wreta
tan kuwasa nimpen wuwus
dadyatemah paguywan.

By alang alang