alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SULUK PANDUKING DUDUNUNGAN

SULUK PANDUKING DUDUNUNGAN


Anggitanipun abdi-dalem Raden Tumenggung Sastranagara. sekar Dhangdhang-gendhis : 12 pada. ~ DHANDHANGGULA ~     Poma sira ngawruhana sami, aja pangling jebeng susurupan, den awas sira tataken, ewuh ing takon dunung, lamun nora kalawan wisik, lir kinjeng tanpa soca, saparane nglangut, poma jebeng angungseda, atakona ingkang wus angaji pati, ing reh kang nora samar. Poma-poma …

Continue reading