alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SULUK PURWA DUKSINA

SULUK PURWA DUKSINA


Anggita-dalem Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan Pakubuwana kaping IV. Sekar Dhangdhang-gendhis; 64 pada. Sapangate kang sun tedha singgih, sun amurwa Ki Purwa-duksina, apitutur ing rabine,  sedalu tanpa turu, garwanira den pituturi, pratingkah ing ngagesang, pacuwan ja tungkul, den bisa ataken basa, waspadaa sira marang sarireki, pacuwan tingalira. Baya iku yen tan den kawruhi, sayektine akeh wong …

Continue reading