alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SULUK SAJATINING SALAT SARENGAT TAREKAT KAKEKAT MAKRIPAT

SULUK SAJATINING SALAT SARENGAT TAREKAT KAKEKAT MAKRIPAT


Anggitanipun abdi-dalem Pangeran Sastrawijaya. Sekar tengahan Gambuh Ketawang : 9 pada. Kawruhana jenenge sa/lat kang nyata, kang kariyin ing-aran salat Jumungah, iya iku bubuhaning sembah raga, salat kajat iku sembahe tyasira. Salat daim sembah ing roh mring Pangeran, lawan salat ismu ngalam kawruhana, iya iku bubuhaning sembah rasa,  sakalire jumeneng aneng manusa. Tertibipun kabeh iku …

Continue reading