alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SULUK SASMITANING SANJATA CIPTA

SULUK SASMITANING SANJATA CIPTA


Anggitan-dalem Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan Pakubuwana kaping III. DHANGDHANGGULA ۞۞ Pada 01 ۞۞ Sun amurwa ing tembang ngartati, sasmitanya purwa ningkang jagat, den-ka/wruhana mulane, kriyeke watang putung, awor lawan kukus ing bedhil, apetak mring gagana, mega wor sumaput, lindhu bentar kang pratala, gunung guntur segara mumbul wiyati, dene arebat karsa. ۞۞ Pada 02 ۞۞ Salang …

Continue reading