alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SULUK SUKMA LELANA

SULUK SUKMA LELANA


Dening : R. Ng. Ranggawarsita Punapa yen wus kakekat, estu lajeng sarengatnya kawuri, yen saking pamanggih ulun, tan wonten kang tinilar, jer muktamat ing hadis ugi kasebut, kak tanpa sarengat batal, sarak tanpa kak tan dadi. Paran Gusti yen kapisah, temah mangke kakalihira sisip, kang lempeng taksih ing kawruh, sakawanira tunggal, ngelmuning Hyang sarengat myang …

Continue reading