alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SULUK TEGESIPUN AKSARA ALIP

SULUK TEGESIPUN AKSARA ALIP


Anggitanipun Abdi-dalem Pangeran Wijil Kadilangu.  Sekar Asmaradana : 24 pada.  Kawruhana kang sayekti, nyatane alip punika, lawan maknane alipe, lan asale alip punika, saking neptu jatinya, lan asale ingkang neptu, puniku saking ing derah. Lan maknane derah iki,  gih puniku roh kang samar, lan maknane roh kapine, puniku kinawruhana, iya sir ing Pangeran, iya iku …

Continue reading