Category Archives: SULUK

SULUK PANGKUR KERINDUAN


Kangen pasuryan paduka,

Kanjeng Nabi kang angon,

Langit lan bumi,

Kuthaning berkah lan ngilmu,

Indah tan kinaya ngopa,

Kekasihing Gusti ingkang Maha Luhur,

Oh…….. Nabi nyuwun margi,

Tresno lahir trusing batin.

SULUK PERTOBATAN


Kawruhana dununge wong urip puniki,

Lamun mbenjang yen wus palastra,

Wong mati nyangdhi parane,

Umpamakno peksi mabur,

Kesah saking kurungan neki,

Umpamakno wong lungo sonjo,

Njang sinanjang,

Wong lunga wajibe mulih,

Mulih nengngisor sembojo.

SULUK PADHANG BULAN


 

Yâ Allâh, yâ Rahmân, yâ Rahîm

Ya Allâh, tanamkanlah cinta di hati saudara-saudaraku, ajarilah mereka untuk tidak membenci sesama, rengkuhlah mereka dalam samudera ketakterhinggaan keridhaan-Mu.

Ya Allâh, buailah saudara-saudaraku untuk senantiasa menatap wajah keindahan-Mu, lupakanlah akal mereka untuk terus-menerus berebut dunia yang akan meninggalkan mereka. Ajarilah mereka untuk bisa berbagi kebahagiaan, kedamaian, kententeraman, dan kerendahan hati.

Ya Allâh, yâ Fattâh, yâ ‘Alîm

Ya Allâh, bukakanlah pintu pengetahuan-Mu kepada saudara-saudaraku, perlihatkan kepada mereka bahwa sesungguhnya apapun yang tercipta di dunia ini berasal dari Yang Satu.

Ya Allâh, tunjukkanlah kepada saudara-saudaraku bahwa ada sesuatu yang lebih esensial untuk diperjuangkan ketimbang mencari kesementaraan, ada sesuatu yang lebih abadi untuk terus dicari dan dicari ketimbang memperdebatkan ketiadaan yang hanya mempercepat pembusukan hati.

Ya Allâh, yâ Halîm, yâ ‘Azhîm

Ya Allâh, sirami dan sejukkanlah api dendam yang telah menguasai kebodohan hati saudara-saudaraku, lelehkanlah kebekuan jiwa mereka yang selama ini teramat sulit menerima cahaya kebenaran-Mu.

Ya Allâh, berikanlah keagungan-Mu pada saudara-saudaraku, keagungan yang menjadikan mereka semakin arif dan bijaksana dalam memahami kehidupan, keagungan yang menjadikan mereka semakin tunduk dan takut pada keagungan-Mu.

Ya Allâh, yâ Karîm, yâ Hakîm

Ya Allâh, semayamkanlah embun kemulian-Mu di atas kebusukan nurani saudara-saudaraku yang selama ini telah mati, bersihkanlah kotoran-kotoran duniawi yang selama ini telah menutupi kejernihan akal pikiran mereka.

Ya Allâh, didik dan asuhlah saudara-saudaraku dalam kebercahayaan hukum keadilan-Mu, ajarilah mereka bagaimana cara memperlakukan sesama, bagaimana cara untuk tidak mencuri dan merampok hak sesama, dan ajarilah mereka bagaimana Engkau memperlakukan makhluk yang telah Kau cipta.

Yâ Allâh, yâ Ghafûr, yâ Syakûr

Ya Allâh, mereka yang selama ini terlanjur takabur, terlanjur kufur, bimbing dan arahkanlah jalan mereka untuk menuju pintu pengampunan-Mu, gandenglah tangan mereka untuk dapat memegang kunci kasih sayang-Mu.

Yâ Allâh, mereka yang selama ini terlalu lama melupakan-Mu, terlalu mudah menyepelekan-Mu, penuhilah jiwa dan hati mereka untuk senantiasa dapat memuji dan mengagungkan kebesaran serta keindahan-Mu, berilah sepercik cahaya-Mu agar mereka mampu bersyukur dalam setiap tafakur.