alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SULUK

SULUK PANGKUR KERINDUAN


Kangen pasuryan paduka, Kanjeng Nabi kang angon, Langit lan bumi, Kuthaning berkah lan ngilmu, Indah tan kinaya ngopa, Kekasihing Gusti ingkang Maha Luhur, Oh…….. Nabi nyuwun margi, Tresno lahir trusing batin. Advertisements

Continue reading

SULUK PERTOBATAN


Kawruhana dununge wong urip puniki, Lamun mbenjang yen wus palastra, Wong mati nyangdhi parane, Umpamakno peksi mabur, Kesah saking kurungan neki, Umpamakno wong lungo sonjo, Njang sinanjang, Wong lunga wajibe mulih, Mulih nengngisor sembojo.

Continue reading

SULUK PADHANG BULAN


  Yâ Allâh, yâ Rahmân, yâ Rahîm Ya Allâh, tanamkanlah cinta di hati saudara-saudaraku, ajarilah mereka untuk tidak membenci sesama, rengkuhlah mereka dalam samudera ketakterhinggaan keridhaan-Mu. Ya Allâh, buailah saudara-saudaraku untuk senantiasa menatap wajah keindahan-Mu, lupakanlah akal mereka untuk terus-menerus berebut dunia yang akan meninggalkan mereka. Ajarilah mereka untuk bisa berbagi kebahagiaan, kedamaian, kententeraman, dan …

Continue reading