alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SUNAN GESENG BERGURU KE SUNAN KALIJAGA

SUNAN GESENG BERGURU KE SUNAN KALIJAGA


Anggitanipun Kangjeng Pangeran Arya Suryaningrat. DHANDHANGGULA 01. Sruning sedya yun manedhak tulis, tyas kapencut mireng wasitarja, faedah geng surasane, Jeng Pangeran anggitanipun, Suryaningrat paradyeng nagri, Pakualam Yogya, kartadi kang dinung, methik cariyos srat babad, kala Cakrajaya puruhita maring, Jeng Sunan Lepen Jaga.  Serunya hendak menciptakan menyalin menulis, hati terpesona mendengan nasehat, faedah besar manfaatnya, karya …

Continue reading