alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: TENTANG KETAUHIDAN SYEKH SITI JENAR

TENTANG ALLAH, TAUHID DAN MANUNGGALING KAWULA GUSTI


SATU “Allah itu adalah keadaanku, kenapa kawan-kawan pada memakai penghalang? Sesungguhnya aku inilah haq Allah pun tiada wujud dua, nanti Allah sekarang Allah, tetap dzahir batin Allah, kenapa kawan-kawan masih memakai pelindung?” (Babad Tanah Sunda, Sulaeman Sulendraningrat, 1982, bagian XLIII). Ucapan spiritual Syekh Siti Jenar tersebut diucapkan pada saat para wali menghendaki diskusi yang membahas …

Continue reading