alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: TUNTUNAN SAMADHI

TUNTUNAN SAMADHI


TUNTUNAN SAMADHI Ingkang ngimpun KI WIRJOATMODJO Saking Persatuan Pencipta Buku-buku “SEKAR GALIH” ing NGAYOGYAKARTA Ingkang ngedalaken CITRA JAYA Surabaya Cap-capan kaping III – 1979. Menawi dereng weruh diri pribadi, sedaya ciptanipun tanpa waton. Manawi dereng weruh dhiri pribadi, manapa ingkang kamanah……….. boten nyata, goroh, dudu. ATURIPUN PENERBIT Kula nuwun, wonten ing “aturipun penerbit” serat “Imam …

Advertisements

Continue reading