Category Archives: URIP ANGGENDONG LALI

URIP ANGGENDONG LALI


Nadyan siro pinunjul
Nanging ojo siro njur keladuk
Ngelingono wong urip anggendong lali
Den elingo urip iku
Prayogo ingkang prasaja.

Walau pung engkau sangat pandai
Tapi janganlah engkau sombong
Ingatlah bahwa orang hidup tempatnya lupa
Dan ingatlah bahwa hidup itu
Lebih baik jujur.

Pancen bener kandamu
Urip iku mung eling lan tekun
Manembaha marang Gusti kang peparing
Dateng pundi paranipun
Tan punrun ngadep Hyang Manon.

Memang benar katamu
Hidup itu harus selalu ingat dan rajin
Berbaktilah pada Gusti Yang Maha Memberi
Maukemanakah kita…
Mau atau tidak kita akan menghadap Hyang Monon.

Alang Alang Kumitir