alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: **WACAN PANGLIPUR

SERAT CINGKARA DEWA


SERAT CINGKARA DÉWA Jarwa sarta sekar macapat Anyariyosaken piwulangipun Papatih Raja Sukatha, dhumaten Ratunipun Sanghyang Cingkaradéwa ing Giling Wesi, inggih punika anjumbuhaken dhateng kawruh raos ingkang ugi winastan kasampurnaning ngagesang. saha : Anerangaken lampah gangsal prakawis puja brata, Tapa brata, lampahing badan (raga) manah, (poncadriya)  tuwin jiwa, sarta lampahing praja. Mawi rinengga ing gambaripun : …

Advertisements

Continue reading

SERAT PADHALANGAN RINGGIT PURWA II


SERAT PADHALANGAN RINGGIT PURWA II Oleh K.G.P.A.A. Mangkunagara VII Alih aksara dan ringkasan oleh . Mulyono Sastronaryatmo Diterbikan kembali seijin PN Balai Pustaka BP No. 443a Hak Pengarang dilindungi Undang-Undang  ———————————————————————————–  KATA PENGANTAR Bahagialah kita, bangsa Indonesia, bahwa hampir di setiap daerah di seluruh tanah-air hingga kini masih tersimpan karyakarya sastra lama, yang pada hakekatnya …

Advertisements

Continue reading

SULUK MARTABAT SANGA


PUPUH P U C U N G Kang pinucung nenggih urut-urutipun, kang martabat sanga, teruse kang maha suci, iya iku martabat ing Rasullullah. Kratonipun, kang maha suci maluhur, tetep aneng kita, pribadiing awal akhir, lahir batin yogya sami ngawruhana. Ing wong kang wus putus ing ngelmu rahseku, yen sirarsa wikan, ing karatone pribadi, kawruhana duk …

Advertisements

Continue reading