alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: **WACAN PANGLIPUR

SERAT PADHALANGAN RINGGIT PURWA II


SERAT PADHALANGAN RINGGIT PURWA II Oleh K.G.P.A.A. Mangkunagara VII Alih aksara dan ringkasan oleh . Mulyono Sastronaryatmo Diterbikan kembali seijin PN Balai Pustaka BP No. 443a Hak Pengarang dilindungi Undang-Undang  ———————————————————————————–  KATA PENGANTAR Bahagialah kita, bangsa Indonesia, bahwa hampir di setiap daerah di seluruh tanah-air hingga kini masih tersimpan karyakarya sastra lama, yang pada hakekatnya …

Continue reading

SULUK MARTABAT SANGA


PUPUH P U C U N G Kang pinucung nenggih urut-urutipun, kang martabat sanga, teruse kang maha suci, iya iku martabat ing Rasullullah. Kratonipun, kang maha suci maluhur, tetep aneng kita, pribadiing awal akhir, lahir batin yogya sami ngawruhana. Ing wong kang wus putus ing ngelmu rahseku, yen sirarsa wikan, ing karatone pribadi, kawruhana duk …

Continue reading

WONTEN ING DALEM PANGIMPEN


SINANDI DHANDHANGGULA || Rangu-rangu rongehing tyas tistis | den ta dahat katanceban coba | masthi trenyuh sabarang reh | ngalumpruk angken kapuk | bebas kyehning kaarsan sami | idhepe mung udrasa | karkating tyas suwung | tatas rantas nir budaya | dupyantara katrahan truh geng makingkin | tangeh ywan bisa rena || || Rana-rene muhung …

Continue reading