alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: WAHYU MATARAM

WAHYU MATARAM


TRIPANAYUH, TRIBAWA LAN TRIDAYA Kiraku isih ana sing bingung yen aku nyebut Wahyu Mataram. Ora perlu tidha-tidha. Wahyu Mataram, pancen isih siningit. Arang sing kober mbukak, jer wujude pancen sasmita lungit. Mung wae, lilakna (amit sewu) aku dakmucuki mbabar dununge Wahyu Mataram. Wahyu Mataram asring disebut uga Klimah Mataram (wahyu aji). Uga ana sing ngarani …

Continue reading