alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: WEDARAN SESAJI 8 WARNI WONTEN JANGKA JOYOBOYO

WEDARAN SESAJI 8 WARNI WONTEN JANGKA JOYOBOYO


Werdinipun sasaji 8 warni ingkang kaaturaken dumateng Prabu Joyoboyo dening Ajar Soebroto Kacarios, ing Nagari Kediri wonten Nata Agung Binatara ajejuluk Prabu Joyoboyo. Ing satunggaling dinten, boten angleresi dinten pasewakan, Sang Prabu katamuan Raja Pandita saking Nagari Ngerum, asesilih nama Sech Maulana Ngali Syamoejen. Sang Prabu kaliyan Sang Raja Pandita lajeng sami imbal wacana, sarasehan …

Continue reading