alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: WIRID HIDAYAT JATI

DERAH WAHANANING DZAT


  Ing ngisor iki amratelakake urut-urutane Wahananing Dzat kabeh. Dzat mutlak kang kadim azali abadi. 1.Chayu, tegese urip, kasebut atma. 2.Nur, tegese cahya, kasebut pranawa. 3.Sir, tegese rahsa, kasebut pramana. 4.Roh, tegese nyawa, kasebut sukma. 5.Napsu, tegese angkara. 6.Akal, tegese budi. 7.Jasad, tegese badan. Dene Dzat iku tanpa tuduhan, amung dumunung ana rambahi ana sajroning …

Continue reading

PATRAPE MANEKUNG (SEMADI)


  PATRAPE MANEKUNG SAKA WASIYAT DALEM KANJENG PANEMBAHAN SENAPATI INGALAGA Dene santosaning pangesti kayektekake kang dadi tandane, iku Manawa pinesu ing sajroning manekung anungka semadi aneges karsa, amrsudi kawasa, adapt kang wis kalakon, ana mangunah teka kagawa ing utusan metu saka sarira kita kang amaha mulya, amawa tanda katon saka pramana karasa ing dalem rahsa, …

Continue reading

WARAHING HIDAYAT JATI


  Iki Warahing Hidayat Jati, anuduhake dununge pangkating ngelmu makrifat wewejangan saka para Wali ing Tanah Jawa, sasedane Kanjeng Susuhunan ing Ngampeldenta, pada karsa ambuka wiridan kang dadi wijining wewejangan surasaning ngelmu kasampurnan dewe-dewe, wiyose iya uga asal saka Dalil Hadis Ijmak Kiyas, kaya kang wis kasebut ana sajroning Wirid kabeh, mungguh pepangkatane sawiji-wiji kapratelakake …

Continue reading