3 thoughts on “BAGAWAD GITA BAHASA JAWA

  1. wasito hadi wasito

    ueladalah dene isih ana janma utama piyayi ngaluhur bebudene, karana luhuring bangsa ya amung dumunung bangsa iku dhewe kang tumarenyuh lan kesdu ngesti jatining diri budaya bangsa kasaliring sepi temah samuning donya brana drajad lan pangkat,
    matur nuwun kang alang-kumitir sekabehing perjuanganmu Gusti wis dangan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s