alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

HASTA BRATA

HASTA BRATA

Advertisements

2 Comments

  1. sri harjono

    ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami, mugi budaya jawa lestari wilujeng ngantos sajebating wanci sinengker sagung para sutresna.

  2. intanis

    sangat-sangat bagus . . .sempurna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: