6 thoughts on “KUNJARAKARNA DHARMAKATHAKA

  1. augusty gede rorosae kuncorojati

    sugeng siang den mas kumitirkulo ngaturaken sedoyo kawilujengan kagem panjenengan wonten ing dalem padepokan kumitir
    kulo nyuwun pangestu kaparengo kulo download naskah kaweruh ngelmi kang agung sameniko

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s