alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

MANUNGGALING KAWULA GUSTI

MANUNGGALING KAWULA GUSTI

Advertisements

6 Comments

  1. Kawuruh sangkan paranding dumadi niku nopo..?

  2. petruk

    matur sembah nuwun nderek anjangsana mawon,,,

  3. nunot nge share,,,,,,mator nuwon mas,,,,,,

  4. Mas Kumitir, nderek nge-share… matursuwun..

  5. nuwun sewu tumut share mas…. mugi Gusti engkang pareng Jagad nyukani kesehata seger lan kuwarasan, sagetho ngelanjutanken nguri-nguri sastro lan budaya jawi nuwun

  6. duwi

    maturnuwun.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: