6 thoughts on “MANUNGGALING KAWULA GUSTI

  1. anang Yuniawan

    nuwun sewu tumut share mas…. mugi Gusti engkang pareng Jagad nyukani kesehata seger lan kuwarasan, sagetho ngelanjutanken nguri-nguri sastro lan budaya jawi nuwun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s