2 thoughts on “SABDA PRANAWA

  1. Boedhy Noertjahjo

    Nuwun dalem sewu Kangmas Kumitir, kulo saking Merauke bade nderek tanglet ingkang damel kirap temu ing penganten adat jawi puniko sabdo tomo nopo sabdo pranowo, nuwun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s