3 thoughts on “SANGKAN PARAN

  1. E Gondho

    Matur nuwun sampun kersa paring sesradan. Kawula ijin download njih, Bapak. nuwun. Mugi saged asung pepadang mring sesami. nuwun

  2. Kanjeng Priyohadinagoro

    Bopo Ku,itir…kula estu-estu matur sembah nuwun saking sedoyo seratan bopo menika saged ndadosaken tambahing pangertosan kula bab kawruh jawi…kula pingin saestu ngangsu kawruh kados babagan punika Bapa…. mugi bopo saged ambiyantu kula….suewun……

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s