1 thought on “SERAT KACA WIRANGI

  1. Peni Lestari

    matur nuwun. Digitalisasi serat-serat kina Basa Jawa dipunbetahaken sanget kangge anjurung piwulang penguatan karakter para peserta didik.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s