4 thoughts on “SERAT KALATIDHA

  1. yanscrb

    sugeng siang sederek kawula kyai alang kumiir,kawula dalen nyuwun palilah saestu badhe nderek download file panjenengan kagem tambahing seserepan.

  2. augusty gede rorosae kuncorojati

    Sugeng dalu sederek kulo kyai alang kumitir
    kawulo dalem nyuwun ijin pangestu bade nderek
    download file panjengan kagem sarono kajian ngelmi kaweruh kasejaten

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s