alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

SERAT KALATIDHA

SERAT KALATIDHA

Advertisements

4 Comments

 1. yanscrb

  sugeng siang sederek kawula kyai alang kumiir,kawula dalen nyuwun palilah saestu badhe nderek download file panjenengan kagem tambahing seserepan.

 2. Kang Sir

  nyuwun palilahipun nderek maos ugi download

 3. sugeng siang sederek kawula kyai alang kumiir,kawula dalen nyuwun palilah saestu badhe nderek download file panjenengan kagem tambahing seserepan.

 4. augusty gede rorosae kuncorojati

  Sugeng dalu sederek kulo kyai alang kumitir
  kawulo dalem nyuwun ijin pangestu bade nderek
  download file panjengan kagem sarono kajian ngelmi kaweruh kasejaten

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: