1 thought on “SERAT LAKSITA CANDRA

 1. A gusty Gede Rorosae Kuncorojati

  Nuwun gunging sih samodro pangaksomo dumateng panjenengan dalem ki alang kumitir
  nderek tetepangan inggih
  kawulo dalem saking MENTARAM
  kaparing asmo R.M A gusty Gede Rorosae Kuncorojati
  inggih kaparing jejuluk satrio ngideri jagad inggih ngumboro jati sameniko kawulo dalem taksih wonten semenanjung nuswantoro ngayahi tugas abdi dalem
  Menawi keparing kawulo dalem bade urun rembak mboten usah dipun transfer dateng bahasa indonesia
  Sabab keaslian naskah utawi keontetikan naskah samangke malah nemahi rubedo ingkang mboten prayogi
  saumpami nipun panjenengan rubah2menopo panjenengan purun tanggung jawab wonten ngarsanipun poro sunan wali syekh????
  soho poro pujonggo kang kinasis kinasihan Gusti Allah HYANG MANON????

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s