alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

SERAT WIRID HIDAYAT JATI

SERAT WIRID HIDAYAT JATI

Advertisements

7 Comments

 1. mugi pikantuk ganjaran ingkang kathah saking gusti ingkang murbeng dumadi. mtr nwn sanget Mas Kumitir.

 2. Riyanto

  Mugi ndadosaken berkah dhumateng sedaya titah, Nuwun

 3. juni janto

  maturnuwun mas….

 4. denbagoes

  matur sembah nuwun kangmas kumitir…:)

 5. Matursuwun sanget mas kumitir

 6. Joko santoso

  Matur sembah nuwun Mas kumitir

 7. ADIL

  matursuwun banget mas kumitir…!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: