1 thought on “SULUK HARTATI

  1. Agung Sujatmiko

    piguna sanget tumpraping bebrayan agung ingkang tambah.gulang kapribaden.utami.lumantar serat lekidungan tinggal an para.leluhur. mugi panjenengan kakinya kasalira manggih rahayu.sakbraytipun. aminn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s