11 thoughts on “SULUK SAJATINING SALAT SARENGAT TAREKAT KAKEKAT MAKRIPAT

 1. Pamulatsih

  maturnuwun mas,,, nderek nyemak lan download beberapa… maturnuwun sanget, arsipnya lengkap, mugi lare2 enem sesanesipun saget enggal nguri-uri kabudhayan

 2. tutut punyaamalyasa

  rahayu kangmas kumitir..nderek ngaso lan mbikak..mugio manfaat dateng pribadi hambo…suwuun

 3. Kanjeng Priyohadinagoro

  Kang Mas Kumitir…kula nderek bombong saking sadaya kintunan panjenengan dhateng blog punika awit panjenengan sampun karoyo-royo ambabaraken Budaya, Sastra saha Pangertosan Jawi ingkang sak mangkin langkung awis-awis ingkang kersa nguri2.
  Mugi sageda lestantun Kang Mas…..Rahayu……..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s