alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

MANUSCRIPTS JAWA

KEMPALAN MANUSCRIPTS-MANUSCRIPTS JAWA
UTAWI KOLEKSI BUKU-BUKU SASTRA JAWA

manuscripts====================================================

001. DEWAROETJI KIDUNG SUBRATA
002. DEWI MALEKA
003. MANTRA
004. MINTARAGA KAWI
005. NAZAM TIBYAN
006. NGELMU
007. PAWUKON
008. PRALAMBANG
009. PRIMBON
010. SERAT WULANGREH
011. SURYA ALAM
012. TEDHAK DALEM PB IX DHATENG TEGALGANDA
013. TULAK TELUH
014. TUNTUNAN SHOLAT
015. ABYAN AL HAWAIJ
016. AL HAMAZIYYAH
017. BABAD BLAMBANGAN RINGKASANIPUN SURAOS
018. BABAD SURAPATI
019. BHARATAYUDA
020. BHISMAPARWA
021. DASAMALA
022. DURMA
023. GITA AJI KEMBANG
024.
025.
026.
027.
028.
029.
030.
031.
032.
033.
034.
035.
036.

Advertisements

2 Comments

  1. alvian

    wonten terjemahan lintune nopo kang kumitir,,,
    tentang babad, serat lan lintu2 ne

  2. Novita Kurnia

    nuwun pirsa mas kumitir, manawi naskah asli serat pamoring kawula gusti punika kasimpen wonten pundi nggih?

%d bloggers like this: