alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Tag Archives: Asmara Tantra

SERAT KAWRUH SANGGAMA


SERAT KAWRUH SANGGAMA Amarsitakaken patrap sarta mantranipun saresmi. Ingkang saged karaos marem tumrap wanita. Tuwin prayogi kadadosaning putra.  Kaimpun dening : Raden Bratakesawa Ing ngajeng redhaktur Budi Utama ing Ngayogyakarta.  Lare ingkang dereng dewasa kaawisan maos serat punika.  TJETAKAN YANG KEDOEA Kawedalaken sarta kasade dening : TAN KHOEN SWIE ING KADIRI, 1927 ************************************************************* Bubuka Sampun dangu anggen …

Continue reading