alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Tag Archives: Gambuh

SULUK DUMUNG ING MANAH


Anggitan-dalem Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan Pakubuwana kaping IV. ASMARADANA pada 01 Kawruhana kang sayekti, kang basa ati punika, nem prakara sadayane, kang rumiyin ati pu’at, miyarsa salirira, gantilane ing pupusuh, iku wismaning ngambekan. pada 02 Ping kalih puniku malih, ati mujarat kang nama, ati mujarat tegese, gantilane jantungira, pan kinarya wangsulan, sakeh kang miarsa iku, …

Continue reading

PEMUT WARAH WULANG WELING KGPAA MANGKUNAGORO IV


PEMUT WARAH WULANG WELING KGPAA MANGKUNAGORO IV TUMRAP CANGGAH DALEM R.Ay. HILMIYAH DARMAWAN PONCOWOLO LUMANTAR BAMBANG SUPARMANTO KAWEDALAKEN : ING SURAKARTA KEMIS KLIWON, 28 OKTOBER 1993. PEMUT WARAH WULANG WELING  I Dhandhanggula << 01 >> Yektine akèh kang angrasa urip, Unjuk kawruh tan samya pirsa, Pilih jalma sayektinè, Yektos ngertos kang satuhu, Tumrap urip kang …

Continue reading

WARAH WULANG WELING KGPAA MANGKUNAGORO IV


Continue reading