alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Tag Archives: Sastra Jawa

SERAT CEBOLEK


SERAT CEBOLEK Alih aksara Drs. SUDIBJO Z. HADI SUTJIPTO Departemen Pendidikan dan Kebudayaan PROYEK PENERBITAN BUKU SASTRA INDONESIA DAN SAERAH Jakarta 1981 Sinalin dening : Mas Kumitir Sidoarjo, 1 Juli 2017 ¤¤¤¤ SERAT CEBOLEK PUPUH I DHANDHANGGULA Tabuh sapta enjing Sukra Manis, mongsa sapta kang wuku Galungan, Rabingulawal wulane, tanggal kaping rolikur, ing taun Je …

Continue reading

SULUK JOHAR MUKIN


PUPUH DHANDHANGGULA  Lumaksana sekar gula milir, kitab Johar Mukin kang kinondha, jinarwakaken maknane, lapale kang rinacut, sinalinan ing tembung Jawi, sinawung ing sarkara, mrih dhanganing tembung, tan kabekten sarya ila, kang cinatur pitung langit pitung bumi, kang munggeng jro manusa. Miwah pitung dina pitung bengi, pan kariyin pan langit kaswargan, jumanten nenggih lintange, jumungah dinanipun, …

Continue reading

SERAT SULUK NGABDULSALAM (Pupuh XVI – XXII)


PUPUH XVI K I N A N T H I 1. Radèn Surenggana matur/ tegesé kendhang kekalih/ kang lungguh ing kendhang ladrang/ yèn gendhing kendhangé siji/ déné mawi béda-béda/ mèsem ngandika sang yogi// Raden Surenggana bertanya/ artinya kendang kedua/ yang terdapat pada kendang ladrang/ jika gamelan kendangnya satu/ padahal beda-beda/ sang guru tersenyum sambil berkata// …

Continue reading