alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Tag Archives: Sastra

SERAT CINGKARA DEWA


SERAT CINGKARA DÉWA Jarwa sarta sekar macapat Anyariyosaken piwulangipun Papatih Raja Sukatha, dhumaten Ratunipun Sanghyang Cingkaradéwa ing Giling Wesi, inggih punika anjumbuhaken dhateng kawruh raos ingkang ugi winastan kasampurnaning ngagesang. saha : Anerangaken lampah gangsal prakawis puja brata, Tapa brata, lampahing badan (raga) manah, (poncadriya)  tuwin jiwa, sarta lampahing praja. Mawi rinengga ing gambaripun : …

Continue reading

SULUK WALEH


PUPUH D  U  R  M  A  Kawruhana lamun sira tinakonan, apa tegese lajim, enggal saurana, meneng pan tegesira enggal, sipat subut sajati. Lajim lawan subut artinipun apa saurana den aglis kadi urip kita kang wikan ing priyongga, kang kawasa ingpribadi, ingkang miyarsa, nora liyan pribadi. Kang akarsa pan nora liyan piyambak, miwah kang aningali, pan …

Continue reading

SERAT GANDAKUSUMA Pupuh XXXII – XXXIV


PUPUH XXXII === D U R M A === 1. //o// Kalbun prapta lajêng nubruk sêgsana(-1)/ Radyan datan gumingsir/ Kalbun jêngira(-1)/ mêksa krura manguntal/ kinêreg den kabruk swiwi/ kinêmah-kêmah/ Radyan rumaos sakit// Kalbun segera datang dan menerjang Raden Senabrata. Namun, Raden Senabrata sama sekali tak bergeser dari tempatnya. Kalbun bermaksud untuk segera menelan mangsanya. Dengan …

Continue reading